sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
Saat
Yeni eklenenler
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.68572.6964
Euro2.98242.9944
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret634684
Tavsiye et
Açılış sayfan yap - ekle

 

Açılış Sayfam Yap

 Sık Kullanılanlara

Ekle


****

"Uzman Erbaş Hukuku" facebook grubuna katılın..


Sitemizi ziyaret eden değerli uzman erbaş ve emeklileri, Facebookta yer alan ve hukuki konularda bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz "Uzman Erbaş Hukuku" grubuna katılın.
ANY. MAH.NİN, ASKERİ CEZA KANUNU İLE İLGİLİ 17.1.2013 TARİHLİ İPTAL KARARININ GEREKÇESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Değerli Ziyaretçiler, 17 Ocak 2013 günü yapılan Anayasa Mahkemesi toplantısında Askeri Ceza Kanununun 47. maddesi, Ek 8. maddesi ve Ek 10. maddesiyle ilgili iptal kararları alınmıştı. Bu kararlar ve gerekçesi 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Anayasa Mahkemesinin 2012/80 Esasına kayıtlı itiraz davası ile birleştirilen itiraz başvurularında yer alan suçlar şunlar:

“mehil içi firar suçu” “firar suçu” “üste fiilen taarruz suçu” “silahlı iken üstü tehdit suçu” “arkadaşının bir şeyini çalmak suçu” “üste (amire) hakaret suçu” “mehil içi izin tecavüzü suçu” “ihmal suretiyle memuriyet görevini kötüye kullanmak suçu” “vazife ve memuriyete gitmemek suçu” “hizmette tekâsülle harp malzemesinin mühimce hasarına sebebiyet vermek suçu’“silahında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek suçu” “memuriyet nüfuzunu sair suretle kötüye kullanmak suçu’’“askerî eşyayı kasten tahrip etmek suçu’’“kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye teşebbüs suçu” “mazarratı mucip nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçu” “askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu” “görevi kötüye kullanmak suçu’’“toplu asker karşısında üste (amire) saygısızlık suçu” “askerî isyan suçu” “askerî eşyayı kasten terk etmek suçu” “mukavemet suçu” “askerî eşyayı gizlemek suçu” “yurt dışına firar suçu ” “zimmet suçu” “sözleşerek firar suçu” “askerî eşyayı kaybetmek suçu” “askerî eşyayı çalmak suçu” “yabancı memlekete firar suçu”

Bugünkü toplantıda alınan kararlardan çıkan sonucun anlamı şu şekilde özetlenebilir:

Anayasa Mahkemesinin almış olduğu iptal kararları sonucunda, tüm askeri suçların yasalarda öngörülen koşulları mevcut olduğu takdirde seçenek yaptırımlara çevrilebilmesi (para cezasına çevirme vb.) veya ertelenebilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına bağlanması mümkün hale gelmiş oldu. Örneğin; ilk firar suçunda veya üste fiilen taarruz suçunda adli sabıka kaydı bulunmayan bir askeri personelin cezası açıklanmayacak (HAGB) veya çevrilen para cezasını ödeyip hizmetine devam edebilecek. 

17.1.2013 tarihli toplantıda alınan kararlara göre; 

1632 sayılı Kanun’un;  A- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 4551 sayılı Askerî Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, B- 1- 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Askerî Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…” bölümüne ilişkin esas incelemenin, “…kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…”  ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, 2- 5329 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…”  ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  C- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin; 1- Birinci fıkrasının,  itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 2- İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermişti.


Resmi Gazetede yayımlanan Karara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      3164 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
Site YöneticisiTakvim
Anket Açıklaması
 ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ HAKKINDA DÜŞÜNCENİZ NEDİR?

Değerli Ziyaretçiler, bilindiği üzere anayasa çalışmaları gündeme geldiğinde, yargı birliğinin sağlanması için,  yüksek askeri yargı organlarının kaldırılması gibi konular çokça tartışılır haldeydi. Her ne kadar bu husustaki çalışmaların gündemden uzaklaştığı görülmekte ise de, biz özellikle sizlerin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin gelecekte yer alabileceği hukuksal durumu hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek istedik. Bu amaçla bir anket düzenledik. Anketimizin içeriği aşağıdaki gibidir.
Yargıtay ceza karar örnekleri

Mali geliri bulunmayan sanığa avukatlık ücreti yüklenemez.(Yrg.6.C.D, 28.10.2013, E.201/4786,K.2013/20945)

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun 3628 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince doğrudan soruşturulabileceği ve izne tabi olmadığı,.. İhale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri hk.(Yrg.5.C.D., 5.6.2013, E.2012/4644, K.2013/6190)

Sabit ev telefonundan katılanlarla yaptıkları görüşmeyi, hakaret ve tehdit vari sözlerin sarfı üzerine teyp cihazı yardımıyla katılanların rızası dışında kasete kaydedip, elde ettikleri teyp kasetini, katılanlar aleyhine tehdit ve hakaret suçlarından açılan ve kendilerinin şikayetçi olarak yer aldıkları davada, vekilleri marifetiyle, mahkemeye delil olarak sunmaları şeklinde gelişen eylemlerinde suç işleme kastları bulunmadığı hk.(Yrg.12.C.D., 11.09.2012, E.2012/20608, K.2012/18217)


 

As. Yargıtay karar örnekleri

Kanunda açıkça suç teşkil ettiği belirtilmeyen disiplinsizlikler ile ilgili olarak, yasaklayıcı bir emir bulunsa da, ayrıca emre itaatsizlikte ısrar suçunun oluştuğu kabul edilemez. Zira TCK'ın 2'nci maddesinde düzenlenenı "Suçta ve cezada kanunilik" ilkesi gereğince müeyyidesi başka kanunlarla yaptırıma bağlanmış bir eylemin emirlere konu edilerek suç haline dönüştürülmesi ya da suç olmaktan çıkarılması hukuken mümkiin değildir."(As.Yrg.2.D., 27.03.2013, Esas No: 2013/660, Karar No: 2013/652)
***
 Sivil memurların adliye mahkemelerinde yargılanacakları hk.(As.Yrg.Drl.Krl.,20.9.2012,
E.2012/114, K.2012/102)

***

Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalara kurul hâlindeki askerî mahkemece bakılması öngörüldüğünden, sanık Astsb. hakkında firar suçundan açılan davanın kurul hâlindeki askerî mahkemede yürütülmesi gerekir.(As.Yrg.Drl.Krl., 29.11.2012, E.2012/131, K.2012/126)
***
Askerî Mahkemece; “Az vahim hâl”in belirlenmesinde, çalınan silahın ateş gücüne ilişkin vahametin gerekçe gösterilmesinin hukuka uygun olmadığı kabul edilmiştir.(As.Yr.Drl.Krl., 27.12.2012, 2012/143-138)
***
Emre itaatsizlikte ısrar suçunun, Askeri Ceza Kanunu’nun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde tanımlanan nitelikli hâlinin oluşması için, itaatsizliğin, emrin yerine getirilmesinin söz veya fiil ile reddedilerek açıkça ortaya konulması veya emir tekrar edildiği hâlde bilerek ve isteyerek emrin yerine getirilmemesi; askerî otorite ve disipline karşı çıkma, itaat etmeyi reddetme yönündeki bu tür söz veya davranışların itaatsizlik kastı altında sergilenmesi gereklidir.(As.Yrg.Drl.Krl., 29.12.2011, E.2011/128, K.2011/127)
 ***

Kule Nöbetçisi iken firar eden sanığın, cezasının As.C.K’nın 68/2-B ve 50’nci maddeleri uyarınca artırılması sırasında alt sınırdan ayrılmanın gerektiği, bu nedenle, hâkimin, iyi ifade edilmemekle birlikte, firar suçunun “nöbet” hizmeti sırasında işlenmiş olmasının teşdit sebebi olduğunun kabulüyle, temel cezayı alt sınırdan uzaklaşarak 1/2 oranında artırmasının, takdir yetkisini bu şekilde kullanmasının hukuka uygun olduğu hk. .(As.Yrg.Drl.Krl., 2.2.2012, E. 2012/12, K.2012/13)

 

 

 

HABER BAŞLIKLARI

Hukuki sözler

Muhakkak ki Allah, adaleti.. emreder..(Nahl Suresi, 90)

***

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. (HZ. MUHAMMED)
***
Medeniyetin ilk şartı adalettir.
(Sigmund Freud)
***
Adalet kadar büyük ve tanrısal bir erdem yoktur.
(Joseph Addison)
 ***

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.
(Montesquieu)

***

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
(Freud)

*** 

Hukuk bir gün herkese lazım olur. 
(Anonim)

***

Bir davada karşı tarafı dinlemeden verilen karar doğru olsa bile hiçbir zaman adil olamaz.
(Seneca)

***

İlanlar
KÖŞE YAZARIMIZ OLUN...

askerihukuk.net sitesinin yayınını, daha iyi bir şekilde sürdürebilmesi için sizlerinde katkılarını bekliyoruz. 

Periyodik köşe yazıları hazırlayarak, sitemize yazar olarak ücretsiz katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımızın ilgi ve müracaatını bekliyoruz.

Ayrıca arşivinizde yer alan güncel karar özetleri, makaleleriniz ile 
haber ve yorum vb. düşünce ve yazılarınızı da gönderecek olursanız onları da sitemizde yayınlarız.

İlgi ve emeklerinizi bekler, hepinize saygılar sunarız. (Admin) 

Resimli özlü sözler

Günlük gazeteler
Hava Durumu
Anlık
Yarın
25° 29° 20°