Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

Askeri Ceza Kanunu

Yeni ileti yok Madde 11

Silahlının tarifi

4 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: xxxxxx

10-09-2012 , 01:46

Yeni ileti yok Madde 12

Hizmeti tarifi

6 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: muratcaneylul
RE:Madde metni
11-03-2015 , 18:11

Yeni ileti yok Madde 14

Toplu asker karşısının tarifi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:30

Yeni ileti yok Madde 30

TSK.dan çıkarma cezası

3 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
RE:Madde metni
23-02-2013 , 11:52

Yeni ileti yok Madde 35

Rütbenin geri alınması cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:39

Yeni ileti yok Madde 40

Teşebbüs

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: xxxxxx

10-09-2012 , 01:42

Yeni ileti yok Madde 41

İştirak

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:39

Yeni ileti yok Madde 42

Tekerrür

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:39

Yeni ileti yok Madde 43

Cürüm ve cezaların içtimaı

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:39

Yeni ileti yok Madde 47

Cezaların tecili Cezaların tecili

2 İleti
2 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:41

Yeni ileti yok Madde 49

Askeri cürümlerde dava ve cezların nasıl düşeceği

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:39

Yeni ileti yok Madde 53

Yoklama Kaçağı, bakaya, saklı suçları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:44

Yeni ileti yok Madde 66

Firar ve izin tecavüzü

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: hyadas
RE:Madde metni
31-03-2016 , 14:41

Yeni ileti yok Madde 67

Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:51

Yeni ileti yok Madde 70

Sözleşerek firar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:51

Yeni ileti yok Madde 73

Geri gelen kaçakların cezalarının indirilmesi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:52

Yeni ileti yok Madde 76

Tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:54

Yeni ileti yok Madde 77

Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:56

Yeni ileti yok Madde 79

Kendini askerliğe yaramıyacak hale getirenlerin cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:57

Yeni ileti yok Madde 81

Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:58

Yeni ileti yok Madde 82

Amire veya üste saygısızlık ve tehdit

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: reflekse
RE:Madde metni
16-06-2015 , 22:51

Yeni ileti yok Madde 84

Yalan yere veya usulsüz şikayet edenlerin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 17:00

Yeni ileti yok Madde 85

Amirine veya mafevkine hakaret edenlerin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:32

Yeni ileti yok Madde 87

İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:33

Yeni ileti yok Madde 88

Toplu asker karşısında veya hizmetten savuşmak için veya silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:33

Yeni ileti yok Madde 89

Büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:34

Yeni ileti yok Madde 90

Mukavemet ve cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:35

Yeni ileti yok Madde 91

Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:36

Yeni ileti yok Madde 95

Hilafı salahiyet askerlik işleri için toplananlar ve müzakere yapanların cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:37

Yeni ileti yok Madde 96

Askerlikten soğutanların cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:38

Yeni ileti yok Madde 97

Fesat ve cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:39

Yeni ileti yok Madde 100

Askeri isyan ve cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:40

Yeni ileti yok Madde 106

Askeri karakol ve nöbetçi ve devriyeye taarruz edenlerin cezaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:41

Yeni ileti yok Madde 109

Madununa suç yapmak için emir verenlerin cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:41

Yeni ileti yok Madde 110

Madunun şikayetnamesini saklayan veya geri aldıranların cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:42

Yeni ileti yok Madde 111

Hak edilmemiş veya müsaade olunmamış disiplin cezası verenlerin cezası

3 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
RE:Madde metni
11-11-2012 , 00:40

Yeni ileti yok Madde 112

Askeri mahkemeler üzerinde tesir yapanların cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:44

Yeni ileti yok Madde 114

Erleri kanuna muhalif olarak hizmetçiliğe verenlerin cezası

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:45

Yeni ileti yok Madde 115

Memuriyet nüfuzunun sair suretle kötüye kullanılması

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:45

Yeni ileti yok Madde 117

Maduna müessir fiiller yapanların cezası

4 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: mustafa33
RE:Madde metni
03-03-2013 , 22:32

Yeni ileti yok Madde 118

Müessir fiillerle Madununun vücudunda tahribat yapan veya ölümüne sebep olan mafevka verilecek ceza

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:47

Yeni ileti yok Madde 119

Mafevkin cürüm sayılmıyacak olan fiilleri

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:47

Yeni ileti yok Madde 121

Askerliğe ait vesika, evrak, harita ve şekilleri yakanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:48

Yeni ileti yok Madde 130

Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybedenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:49

Yeni ileti yok Madde 131

Eşyayı ve malları çalan, satan, rehine veren ve alanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:50

Yeni ileti yok Madde 132

Üstünün, astının veya arkadaşının bir şeyini çalanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:51

Yeni ileti yok Madde 133

Bozuk ölçü kullananlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:52

Yeni ileti yok Madde 134

Hakikata muhalif rapor layiha sair evrak tanzim ve ita edenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:52

Yeni ileti yok Madde 135

Rüşvet

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:53

Yeni ileti yok Madde 136

Dikkatsizlik edenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:54

Yeni ileti yok Madde 137

Tekasül dolayısiyle esliha ve harb malzemesinden bir şeyin hasara uğramasına sebep olanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:55

Yeni ileti yok Madde 138

Askeri mahkeme işine sekte verenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:55

Yeni ileti yok Madde 139

Suç yapılmasına göz yumanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:56

Yeni ileti yok Madde 140

Mahpus ve mevkufları firar ettirenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:57

Yeni ileti yok Madde 141

Erzak tağşiş edenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:57

Yeni ileti yok Madde 142

Bozuk erzaktan tayınat verenler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:58

Yeni ileti yok Madde 143

Şartnameye aykırı mal ve hizmet kabul etmek

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:59

Yeni ileti yok Madde 144

Umumi surette ihmal ve tekasül

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 20:59

Yeni ileti yok Madde 145

Madununa nezarete ihmal edenler, madunun suçları hakkında takibatta bulunmayanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:01

Yeni ileti yok Madde 146

Başkasının yaralanmasına ve ölmesine sebep olanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:01

Yeni ileti yok Madde 148

Siyasi faaliyetlerde bulunanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:02

Yeni ileti yok Madde 153

İffetsiz bir kimse ile evlenen veya böyle bir kimse ile yaşayanlar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:03

Yeni ileti yok Ek Madde 1

Ticaret yasağı hk.

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:17

Yeni ileti yok Ek Madde 2

Ticaret yasağı (yedeksubay)

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:17

Yeni ileti yok Ek Madde 3

Askeri doktorların özel hastane açma yasağı hk.

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:18

Yeni ileti yok Madde 63

Yoklama kaçağı, bakaya, saklı,

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 16:48

Uzman Erbaş Kanunu

Yeni ileti yok Madde 4

Göreve alınma

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:21

Yeni ileti yok Madde 5

Hizmet Süresi Hizmet Süresi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:21

Yeni ileti yok Madde 6

Hizmet şartları ve yedeklik dönemi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:22

Yeni ileti yok Madde 7

Görev Görev

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:23

Yeni ileti yok Madde 8

Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:35

Yeni ileti yok Madde 9

Derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:25

Yeni ileti yok Madde 10

Tedavi

7 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
RE:RE:Madde metni
28-01-2014 , 11:51

Yeni ileti yok Madde 11

İzin

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: Musapolat
RE:Madde metni
16-08-2016 , 13:10

Yeni ileti yok Madde 12

Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: buzul
RE:Madde metni
09-04-2014 , 21:53

Yeni ileti yok Madde 13

Kıyafet ve zati tabanca

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:28

Yeni ileti yok Madde 14

Çalışma Saatleri ve İkamet

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:28

Yeni ileti yok Madde 15

Astsubaylığa geçirilme

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:29

Yeni ileti yok Madde 16

Özlük hakları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:30

Yeni ileti yok Madde 18

Atama, geçici görev ve harcırah

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 21:30

Yeni ileti yok Ek Madde 1

İlköğretim okulu mezunlarından uzman erbaş olma

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: çirkinkomando
RE:Madde metni
13-12-2014 , 14:04

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Kanunu

Yeni ileti yok Madde 4

Sözleşmeli Subay Kaynağı

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:55

Yeni ileti yok Madde 5

Yetiştirme (Söz.Sb.)

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:55

Yeni ileti yok Madde 6

Sözleşme süreleri (Söz.Sb.)

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:56

Yeni ileti yok Madde 7

Muvazzaf subaylığa geçme

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:57

Yeni ileti yok Madde 8

Sözleşmeli astsubay kaynağı

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:58

Yeni ileti yok Madde 9

Yetiştirme (Söz.Astsb.)

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:58

Yeni ileti yok Madde 10

Sözleşme süreleri (Söz.Astsb.)

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:59

Yeni ileti yok Madde 11

Muvazzaf astsubaylığa geçme

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 22:59

Yeni ileti yok Madde 12

Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:00

Yeni ileti yok Madde 13

Sözleşmenin idarece fesih halleri

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: z.alim
RE:Madde metni
04-06-2014 , 02:33

Yeni ileti yok Madde 14

Ön sözleşme aylığı

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:01

Yeni ileti yok Madde 15

Aylıklar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:02

Yeni ileti yok Madde 16

Sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal haklar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:03

Yeni ileti yok Madde 17

Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilgilendirme

2 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: xxxxxx

10-09-2012 , 01:48

Yeni ileti yok Madde 18

Tazminat ve ikramiye ödeme esasları

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:04

Yeni ileti yok Madde 19

Giyim, kuşam ve istihkaklar

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:04

Yeni ileti yok Madde 20

Tabanca tahsisi

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:05

Yeni ileti yok Madde 21

Konuttan faydalanma

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:05

Yeni ileti yok Madde 22

Disiplin ve soruşturma usulleri

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:06

Yeni ileti yok Madde 23

Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:07

Yeni ileti yok Madde 24

Özel hükümler

1 İleti
1 Konu

Son İleti Gönderen: admin
Madde metni
04-09-2011 , 23:07

TSK. Personel Kanunu

TSK. İç Hizmet Kanunu

Uzman Jandarma Kanunu

Yeni ileti yok Madde 4

Kaynak

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 5

Yetiştirme

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 6

Meslek İçi Eğitim ve İhtisas Kolları

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 7

Mecburî Hizmet ve Yedeklik

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 8

Görev ve Yetki

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 9

Sorumluluk

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 10

Rütbeler

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 11

Bekleme Süreleri

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 12

Nasıp, Terfi

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 13

Sicil İşlemleri

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 14

Kıdem ve Kıdem Sırası

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 15

Ayırma

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 16

İlişik Kesme

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 17

Açığa Çıkarılan, Tutuklanan veya Firar ve İzin Tecavüzünde Bulunan, Cezası İnfaz Edilmekte Olan Uzman Jandarmalar Hakkında Yapılacak İşlem

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 18

Astsubaylığa Geçirilme

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 19

Atamalar

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 20

İzin ve Sağlık İşlemleri

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 21

Aylıklar

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 22

İlk Atanmada Aylığa Hak Kazanma

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 23

Adayların Harçlığı

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 24

Yolluk Giderleri ve Gündelikler

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 25

Mal Bildirimi

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 26

Emeklilik ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlişkiler

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 27

Kıyafet

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 28

Zati Tabanca

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 29

Konuttan Faydalanma

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 30

Sosyal Tesislerden Faydalanma

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 31

Ödüller

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 32

Yönetmelikler

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 33

Gösterge Tablosu

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Yeni ileti yok Madde 34

Özel Yetki

0 İleti
0 Konu

Son İleti Gönderen:

Askerlik Kanunu-Yedeksubay Kanunu

* askerihukuk.net - Forum Bilgileri

Son İletiler Son İletiler

Gönderen: Musapolat
16-08-2016 , 13:10
 

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

127 İleti, 133 Konu Gönderen: 19 Üye.

Çevrimiçi Üyeler Ziyaret Bilgileri

Aktif 9 Ziyaretçi, 0 Üye

Bugün Site Ziyaretçi Sayısı 33, Toplam Ziyaretçi Sayısı 1400130