GönderenKonu: Madde metni  (Okunma sayısı 687 defa)

admin

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 108
  • Üyelik Tarihi: 04-09-2011
Madde metni
Tarih : 04-09-2011 Saat : 16:39

Askeri cürümlerde dava ve cezanın nasıl düşeceği:

             Madde 49 – (Değişik: 11/12/1935 - 2862/4 md.)

             Aşağıdaki fıkralarda yazılı hükümler mahfuz olmak üzere askeri suçlarda dava ve cezanın düşmesi hususlarında Türk Ceza Kanununun birinci kitabının 9 uncu babı hükümleri tatbik olunur.

             A) Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe başlar.

             B) Hıyanet cürümlerile maznun ve mahkum olanlar hakkıda müruru zaman yoktur.

             C) (Ek : 14/6/1989 - 3574/1 md.) Sırf askeri suçlarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.

             Cezanın nasıl arttırılacağı:

             Madde 50 – Bu kanunda bir suç için şahsi hürriyeti tahdit eden bir cezanın arttırılacağı yazılı olan yerlerde mezkür ceza mevzuubahis cürüm için muayyen olan cezanın iki misline kadar çoğaltılabilir. Şu kadar ki ceza o cürüm için kanunda yazılı azami haddi geçemez.