sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Hugo Grotius

Hugo Grotius.

ALINTI: http://tr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Grotius

1583-1645 yılları arasında yaşamış ve doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Hollandalı düşünür. Hukuk alanında, Descartes bilgi felsefesiyle modern düşünce açısından ne kadar önemliyse, o kadar önemli olan Grotius, Descartes'ın bilgi alanında gerçekleştirdiği şeyi, hukuk alanında yapmıştır. Başka bir deyişle, nasıl ki modern felsefenin kurucusu olan Descartes, kuşku yoluyla bilgiyi teolojik-skolastik tasalluttan kurtararak özneden yola çıktıysa, aynı şekilde Grotius da hukuku, Tanrı iradesi karşısında bağımsız ve nesnel bir kurum olarak öne sürmüştür.

Hugo Grotius'un ortaya attığı ve bugün de hâlen Uluslararası Hukuk alanında yürürlükte olan en önemli ilke " açık denizlerin serbestliği" ilkesidir.

******************************************************************************************

Hugo Grotius.

ALINTI: http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=1693 Hugo  Grotius (1583 - 1645)

1583-1645 yılları arasında yaşamış bir hukuk düşünürüdür. Hugo Grotius’a göre bütün insanlığı kapsayan ve değişmez nitelik taşıyan bazı tabii hukuk kuralları vardır. Bunların başında “pacta sunt servanda”yani“söze bağlılık esası gelir.

Grotius’a göre hukuk doğru aklın emridir. Matematik bilimi ile hukuk arasında bağlantılar da kuran Grotius, sosyal sözleşme görüşünü de ortaya koymuştur.

Grotius doğal hukuktan hareket ederek hukuku kilise kurallarından arındırıp laik bir temel üzerine oturtmuştur. Böylece aydınlanma döneminde aklın kurallarına dayanan yasaların meşruiyetini temellendirmiştir. Ayrıca uluslararası hukukun kurucusu kabul edilmektedir. Gratius savaşlarda dahi belirli hukuk kurallarının uyulması zorunluluğunu ifade etmiş, modern savaş hukuku onun düşüncelerinden esinlenerek şekillendirilmiştir.

*********************************************************************************************

Hugo Grotius.

ALINTI:http://entoen.nu/hugodegroot/tr

Hugo de Groot, halk arasında özellikle, 22 Mart 1621 tarihinde Loevestein Şatosu'ndan kaçmak için kullandığı kitap sandığı ile tanınmaktadır. Vatana ihanet suçundan dolayı 1619 yılından itibaren bu sandığın içinde hapis hayatı geçiriyordu. Ülke baş müsteşarı ve savcısı Oldenbarnevelt'in siyasi ve hukuki danışmanı ve Rotterdam şehri müsteşarı olarak Hugo de Groot, ateşkes görüşmelerinde baş rol oynayanlardandı. Oldenbarnevelt'in idamından sonra onun da günleri sayılıydı. Koruyucusuna olduğu gibi kafasından olmasa da, ömür boyu hapse mahkum edildi. Kitap sandığı hilesi sayesinde mahkumiyetten kurtuldu, fakat yaşamının geri kalan kısmını yurt dışında sürgünde geçirmek zorunda kaldı. 1645 yılında Rostock'da öldü.

1621'de Hugo de Groot'un Hollanda yılları sona erdi, fakat onun düşünce ve yazı yazma etkinliği, okumuş bir kişi olarak yayılan ünü sona ermedi. Bu üne çok erken yaşta sahip olmuştu aslında. 1583'te Delft kentinde dünyaya gelen de Groot, on bir yaşında henüz yeni kurulmuş Leiden Üniversitesi'ne okumaya giden bir dahi çocuktu. Orada Erasmus'un halefi olarak görülmeye başladı. Kısa bir süre sonra, genç de Groot'un, hiç zorlanmadan Latince şiirler yazabildiği kadar, klasik çağ metinlerinin tam yorum ve yayınını yapabilen gerçek bir entellektüel deha olduğu ortaya çıktı. Fransa Kralı onu 1598'de 'Hollanda mucizesi' olarak adlandırdı.

Hugo de Groot, yaşamının geri kalan kısmında çok yönlü bir adam olarak çalıştı. İlahiyat, tarih ve özellikle de hukuk alanında çok sayıda eser verdi. Başlangıçta Hollanda kökenli olduğunu çok net biçimde belli ediyordu. Bir çok tarihsel ve hukuki örnek vererek Hollanda'nın Batavyalılardan bu yana en ideal yönetim biçimine sahip olduğunu veya dünya denizlerinin Hollandalılara açık olduğunu (Mare Liberum: Açık, serbest deniz) göstermeye çalışıyordu. Bu sonuçlara varış biçimi, ne de olsa, hümanist bir aydın olan Hugo de Groot için ayırt ediciydi. Şaşırtıcı düzeydeki bilgeliğiyle, ilk etapta, klasik çağ yazarlarının eserlerinde bulunan türden eldeki mevcut bilgiye, bir düzen ve yapı getirmeye çalıştı. Bu yaklaşım, özellikle hukuk eserlerinde, uluslararası hukukun temel ilkelerini açıklayan 1625 yılında Latince kaleme aldığı De iure belli ac pacis (Savaş ve Barış Hukuku Üzerine) adlı eserinde olduğu gibi, önemli yeni görüşler ortaya çıkardı.

Hugo de Groot, yurt dışında özellikle Latince söylenen ismi Grotius ile muhteşem bir hukukçu olarak tanınır. Fakat Hollanda'da kitap sandığı, onun peşini hâlâ bırakmamıştır. Oldenbarnevelt ve De Witt kardeşlerle birlikte Vali (Stadhouder) tarafından kurban edilen şahsiyetler olarak, Turuncu Hanedanı muhalifleri için, bir simge işlevi görmektedir. Vatanseverler döneminde, aralarında iki kitap sandığının da bulunduğu ona ait çeşitli tarihi eser (emanet) ortaya çıkmıştır.

****************************************************************

- Yıldırım TORUN tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi "Hugo Grotius'un hukuk ve siyaset felsefesi [Hugo Grotius' law and political philosophy] için TIKLAYINIZ.


Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret1399670
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi