sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Özgün ÖZDEMİR – TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

İKİNCİ DAİRE

Özgün ÖZDEMİR – TÜRKİYE DAVASI
(Başvuru no: 48053/08)


Kararın Özet Çevirisi
(Dostane Çözüm)

4 Ocak 2011


USUL
Özgün Özdemir isimli başvuran, 1986 doğumlu bir Türk vatandaşıdır ve Ankara’da
ikamet etmektedir. Başvuran, AİHM önünde Ankara Barosu avukatlarından A. Paşaoğlu
tarafından temsil edilmiştir.
Başvuran, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından görülen dava sırasında
Savunma Bakanlığı tarafından aynı mahkemeye sunulan gizli belgelere erişimine izin
verilmediği konusunda şikayetçi olmuş ve bu şikayetini AİHS’nin 6/1 maddesine
dayandırmıştır.
AİHM, 29 Haziran 2009 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde taraflarca imzalanan dostane
çözüm beyanlarını almıştır. Söz konusu beyanlara göre, Hükümet, başvurana 7,000 Euro (yedi
AVRUPA
KONSEYİ
COUNCIL
OF EUROPE bin Euro) tutarında ödeme yapma taahhüdü vermiş ve başvuran, söz konusu başvuruya yol
açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerinden
vazgeçmiştir. Maddi manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsayan söz
konusu miktar, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilecek ve her türlü
vergiden muaf tutulacaktır. Bu miktarlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin AİHS’nin
37/1 maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödenecektir.
Hükümet tarafından ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu
sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa
Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz
uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.

HUKUK
AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü dikkate almaktadır. AİHM, bu
çözümün Sözleşme ve Protokollerde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu
kanaatindedir ve başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine
ilişkin hiçbir gerekçe görememektedir ( AİHS’nin in fine 37/1 maddesi).
Sonuç olarak davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM, OYBİRLİĞİYLE,
Sözkonusu başvurunun AİHM İçtüzüğü’nün 42/1 maddesi uyarınca birleştirildiği diğer
başvurulardan (14019/07, 46287/07 ve 19387/08 no.lu başvurular) ayrılmasına ve
Davanın kayıttan düşürülmesine
KARAR VERMİŞTİR.Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret1399662
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi