sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇIKARILAN İÇ GENELGE

  31/07/2012 TARİHLİ VE B.05.0.İLİ.0.05.01.00.249.4279 SAYILI İÇ GENELGE
 

                                                                                                   T.C.
                                                                                      İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
                                                                                 İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.İLİ.0.05.01.00.249.4279                                           31/07/2012
Konu : Kamu Personelinden Şehit Olanlar ile Görevleri Sırasında
          Hayatını Kaybedenlerin Cenaze ve Defin İşlemleri
                                                                                                Genelge: 2012/47

Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna kahramanlıkları, fedakârlıkları ve yiğitlikleriyle en yüce mertebeye ulaşan kamu personeli şehitlerimizi layıkıyla ebediyete uğurlamak ve onların bizlere emaneti olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerine sahip çıkmak ve onların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak millet ve devlet olarak hepimizin görevidir.
Bilindiği üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından şehit olanlar ile görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenlerin ebediyete uğurlanmasına yönelik işlemler kurumlarınca en iyi şekilde yürütülmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinden şehit olanların cenaze ve defin işlemlerinde bazı aksamaların olduğu Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmıştır. Söz konusu aksamaların yaşanmaması için aşağıdaki tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur.
A) TSK, JGK ve EGM Mensupları Dışında, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Şehitlerinin Ebediyete Layıkıyla Uğurlanması Maksadıyla;
a) Şehadetin gerçekleştiği il valiliği tarafından, olay anından itibaren, şehit yakınlarının bulunduğu il valiliği/valilikleri ile irtibata geçilerek şehadet konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Evli olup, eş ile ana-babası ayrı adreslerde ikamet edenlerin ailelerine de aynı anda bilgi verilecektir. Bilgilendirme sağlık personeli eşliğinde yapılacaktır.
b) Haberin verilmesinden itibaren şehidin birinci derece yakınlarına (eş-çocuk-ana-baba-kardeş)  tören ve şehitlik işlemleri konusunda bilgilendirme yapılacak ve imkânlar ölçüsünde bunların sağlık ve iaşe gibi ihtiyaçları ailelerin ikamet ettiği il valiliklerince karşılanacaktır.
c) Şehit yakınlarının şehadetin gerçekleştiği İl'e en hızlı şekilde ulaşımlarının sağlanması için, talepleri halinde ve imkânlar ölçüsünde,  resmi araç görevlendirilmesi dahil gerekli tedbirler şehit yakınlarının ikamet ettiği il valiliğince alınacaktır.
ç) Şehidin yakınlarının talebi doğrultusunda definin yapılacağı yer ve zaman belirlenerek her iki il valiliğince ilgili birimlere bildirilecektir.
d) Gerek şehadetin gerçekleştiği, gerek ailelerin yaşadığı, gerekse definin yapılacağı il valilikleri; olay anından itibaren şehit ve gazi işlemleri şube müdürlükleri ve personelin mensubu olduğu kurumun ildeki biriminin sorumluluğunda defin ile ilgili iş ve işlemleri koordineli olarak yürüteceklerdir. Definin yapılacağı il valiliği; il müftülüğü ve ilgili belediye ile irtibata geçerek defin için gerekli işlemleri tamamlayacaktır. Valiler gerekli gördüklerinde illerindeki diğer kurumlardan da yardım alacaklardır.

e) Şehadetin gerçekleştiği ve şehit yakınlarının ikamet ettiği il valilikleri; şehit yakınlarının sahip oldukları haklar hakkında (maaş, tazminat, istihdam ve benzeri)  onları bilgilendirecekler ve bu hakların kullanılması konusunda gerekli işlemlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlarla da temasa geçmek suretiyle koordineli olarak çalışma yapacaklardır.
f) Ekonomik durumunun iyi olmadığı tespit edilen şehit yakınlarına, ihtiyaçlarına göre, valilik veya kaymakamlıkça gerekli her türlü yardım yapılacaktır.
B) İcra Ettiği Görevin Sebep ve Tesiriyle ve Görevi Sırasında Hayatını Kaybeden Kamu Görevlilerinin Layıkıyla Ebediyete Uğurlanması Maksadıyla;
a) Vefatın gerçekleştiği il valiliği tarafından, vefat anından itibaren, vazifelerini ifa ederken hayatını kaybeden personelin yakınlarının bulunduğu il valiliği/valilikleri ile irtibata geçilerek vefat konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Evli olup, eş ile ana-babası ayrı adreslerde ikamet edenlerin ailelerine de aynı anda bilgi verilecektir. 
b) Müteveffa yakınlarının vefatın gerçekleştiği İl'e en hızlı şekilde ulaşımlarının sağlanması için, talepleri halinde ve imkânlar ölçüsünde,  resmi araç görevlendirilmesi dahil gerekli tedbirler müteveffa yakınlarının ikamet ettiği il valiliğince alınacaktır.
c) Müteveffa yakınlarının talebi doğrultusunda definin yapılacağı yer ve zaman belirlenerek her iki il valiliğince ilgili birimlere bildirilecektir.
ç) Gerek vefatın gerçekleştiği, gerek ailelerin yaşadığı, gerekse definin yapılacağı il valilikleri; vefatın gerçekleştiği andan itibaren personelin mensubu olduğu kurumun ildeki biriminin sorumluluğunda defin ile ilgili iş ve işlemleri koordineli olarak yürüteceklerdir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                                                                                                                                          İdris Naim ŞAHİN
                                                                                                                                                                   Bakan
DAĞITIM:
Gereği:                                                        Bilgi:
81 İl Valiliğine                                               Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine
                                                                   Başbakanlığa
                                                                   Bakanlıklara
                                                                   Jandarma Genel Komutanlığına
                                                                   Emniyet Genel Müdürlüğüne 

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam309
Toplam Ziyaret1385562
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi