sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

2013 YILI


Resmi Gazete: 31 Aralık 2013   Sayı: 28868
—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2014 Yılı Tarifesi


Resmi Gazete: 24 Aralık 2013   Sayı: 28861
—   Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 21 Aralık 2013   Sayı: 28858
—  Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet  Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına  İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete: 18 Aralık 2013   Sayı: 28855
2013/5703   Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri YönetmeliğiResmi Gazete: 16 Aralık
2013   Sayı: 28853

2013/5526    Millî Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Resmi Gazete: 14 Aralık
2013   Sayı: 28851
—   Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 28 Kasım 2013   Sayı: 28835

6502     Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun


Resmi Gazete: 11 Kasım
2013   Sayı: 28818


—  Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete: 10 Kasım
2013   Sayı: 28817

—  6136 Sayılı Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değiştirilen 2 nci Maddesi Gereğince Sırf Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunlara Ait Mermiler ile Yivli Av Tüfeklerinin Mermilerinin Yurda Sokulmasına ve Tevziinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete: 9 Kasım
2013   Sayı: 28816

—  Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete: 7 Kasım
2013   Sayı: 28814

—  Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 5 Kasım
2013   Sayı: 28812

2013/5544    Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 27 Ekim 2013   Sayı: 28804

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 25 Ekim 2013   Sayı: 28802

2013/5501       Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Karar


Resmi Gazete: 13 Ekim
2013   Sayı: 28794

2013/5390   Resmî Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 12 Ekim
2013   Sayı: 28793

1049  Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarihli ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010, 05.10.2011 ve 11.10.2012 Tarihli 929, 948, 975, 1005 ve 1026 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar


Resmi Gazete: 8 Ekim
2013   Sayı: 28789

2013/5443  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 2/9/1925 Tarihli ve 2413 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Resmi Gazete: 4 Ekim
2013   Sayı: 28785

1047     Suriye’deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 04.10.2012 Tarihli ve 1025 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 04.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

Resmi Gazete: 2 Ekim
2013   Sayı: 28783

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 27 Eylül
2013   Sayı: 28778

—  Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği

Resmi Gazete: 17 Eylül 2013   Sayı: 28768

—  Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 11 Eylül
2013   Sayı: 28762
—   Sağlık ve Güvenlik İşaretleri YönetmeliğiResmi Gazete: 16 Ağustos 
2013   Sayı: 28750

—  Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 23 Ağustos 
2013   Sayı: 28744

—  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

—  Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 16 Ağustos 
2013   Sayı: 28737

—  Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

—  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete: 6 Ağustos 
2013   Sayı: 28734

2013/4768   Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)


Resmi Gazete: 12 Ağustos 
2013   Sayı: 28733

—  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete: 6 Ağustos 
2013   Sayı: 28730

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 2 Ağustos 2013   Sayı: 28726
2013/5126      Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 1 Ağustos 
2013   Sayı: 28725 (Mükerrer)
—    Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
Resmi Gazete: 31 Temmuz 2013   Sayı: 28724

6496     Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete: 27 Temmuz 
2013   Sayı: 28720

—    6136 Sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan Ateşli ve Yivli Spor Silâhları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 20 Temmuz 
2013   Sayı: 287013

2013/5034  Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2013/5048  1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

 Resmi Gazete: 17 Temmuz 2013   Sayı: 28710

—   İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik


Resmi Gazete: 10 Temmuz 2013   Sayı: 28704

1045    Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar


Resmi Gazete: 7 Temmuz 2013   Sayı: 28700


KANUN 
6494   Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Resmi Gazete: 28 Haziran 2013   Sayı: 28691


—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 27 Haziran 2013   Sayı: 28690

2013/4881    Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 20 Haziran 2013   Sayı: 28683

2013/4890    Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar BAKANLAR KURULU KARARI


Resmi Gazete: 19 Haziran 2013   Sayı: 28682

—  Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri için Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Resmi Gazete: 18 Haziran 2013   Sayı: 28681 (Mükerre)

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

Resmi Gazete: 7 Haziran 2013   Sayı: 28674

6487     Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6491     Türk Petrol Kanunu

—  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama YönetmeliğiResmi Gazete: 7 Haziran 2013   Sayı: 28670

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 31 Mayıs 2013   Sayı: 28653

—   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete: 30 Mayıs 2013   Sayı: 28662

—  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete: 23 Mayıs 2013   Sayı: 28655

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 Resmi Gazete: 30 Nisan 2013   Sayı: 28633

İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ASKERÎ HÂKİM SİCİL YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


Resmi Gazete: 27 Nisan 2013   Sayı: 286230

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete: 26 Nisan 2013   Sayı: 28629

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK

Resmi Gazete: 20 Nisan 2013   Sayı: 28624

ADLÎ SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete: 16 Nisan 2013   Sayı: 28620

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 11 Nisan 2013   Sayı: 28615

6458       Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Resmi Gazete: 10 Nisan 2013   Sayı: 28614

—   6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesi Gereğince Yurda Sokulmasına İzin Verilecek Silahlara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   6136 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması Zorunlu Bulunanların Yapım, Kullanım ve Nakline Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Yivli Ve Yivsiz Av Tüfekleri, Nişan Tüfek ve Tabancaları, Bunların Aksamı ile Mermilerinin Yurda Geçici Olarak Sokulmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 5 Nisan 2013   Sayı: 28609

Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 30 Mart 2013   Sayı: 28603

 Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 27 Mart 2013   Sayı: 28600

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 22 Mart 2013   Sayı: 28595 (Mükerrer)

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

Resmi Gazete: 17 Mart 2013   Sayı: 28590

2013/4380 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 5 Mart 2013   Sayı: 28578

Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 24 Şubat 2013   Sayı: 28569

—  Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 16 Şubat 2013   Sayı: 28561

6413   Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Resmi Gazete: 12 Şubat 2013(Mükerrer)     Sayı: 28557

 Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

Resmi Gazete: 9 Şubat 2013     Sayı: 28554

  Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 8 Şubat 2013     Sayı: 28553

1031   Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011 ve 25.01.2012 Tarihli 956, 984 ve 1008 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği

 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2013 Yılı Listesi)

Resmi Gazete: 5 Şubat 2013     Sayı: 28550

2013/4240     Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 31 Ocak 2013     Sayı: 28545

 6411     Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6405     1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Resmi Gazete: 30 Ocak 2013     Sayı: 28544

 Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği

Resmi Gazete: 26 Ocak 2013     Sayı: 28540

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Resmi Gazete: 23 Ocak 2013     Sayı: 28537

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/80, K: 2013/16 Sayılı Kararı

(22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;1- 47. maddesinin birinci fıkrasının 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin, 2- 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…” bölümünün, 3- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi hk.)

Resmi Gazete: 19 Ocak 2013     Sayı: 28533

6384    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

Resmi Gazete: 17 Ocak 2013     Sayı: 28531

2012/4096       Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam165
Toplam Ziyaret1402832
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi