sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanı'nın askeri hakimlere disiplin ceza yetkisini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanı'nın askeri hakimlere disiplin ceza yetkisini iptal etti.

Değerli Ziyaretçiler, Anayasa Mahkemesi Bşk.lığının 4 Haziran 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalardan birisi de, 26.10.1963 günlü, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’nun, 10.11.1983 günlü, 2948 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile değiştirilen 29. maddesinin; 1- Birinci fıkrasında yer alan “...Milli Savunma Bakanı tarafından...” ibaresinin, 2-İkinci fıkrasında yer alan “Bu cezalar kesin olup,” ibaresinin iptallerine karar verilmesi istemi ile ilgili idi.

Askeri Yüksek İdare Mah.nin 2013/82 Esaslı dava dosyası sebebiyle yapmış olduğu itiraz başvurusu sonucunda;

357 sayılı Kanun’un 2948 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiştirilen 29. maddesinin; A- Birinci fıkrasında yer alan“...Milli Savunma Bakanı tarafından...” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, B- Birinci fıkrasında yer alan “...Milli Savunma Bakanı tarafından...” ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan, 357 sayılı Kanun’un, 22.5.2012 günlü, 6318 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle değiştirilen 25. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...veya disiplin cezası tayinine...” ibaresinin de, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, C- İkinci fıkrasında yer alan “Bu cezalar kesin olup,” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, D- Birinci fıkrasında yer alan “...Milli Savunma Bakanı tarafından...” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “Bu cezalar kesin olup,” ibaresi ve 357 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...veya disiplin cezası tayinine...” ibaresine ilişkin iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

karar verildi.

357 S.K.nun 29 uncu maddesi metni şöyle:

Disiplin cezaları:

             Madde 29 – (Değişik: 10/11/1983 - 2948/4 md.)

             Askeri Hakim subaylar hakkında Milli Savunma Bakanı tarafından, savunmaları aldırılarak, aşağıda açıklanan disiplin cezaları verilebilir.

             A) Uyarma: Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

             Uyarma cezası:

             1. Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik,

             2. Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan kişilere karşı kırıcı davranmak,

             3. Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak,

             4. Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak.

             5. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak,

             Hallerinde uygulanır.
            6. Görevin, işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak,

             7. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak,

             Hallerinde uygulanır.

             Bu cezalar kesin olup, ilgilinin kuvvet komutanlığındaki dosyası ile kıta şahsi dosyasına konur, siciline işlenir.

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret1399695
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi