sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

353 sayılı As.Mah.Krlş. ve YUK.nun Ek 1/1 maddesinin "..adli kontrola ilişkin 109 ila.." ibaresi

353 sayılı As.Mah.Krlş. ve YUK.nun Ek 1/1 maddesinin "..adli kontrola ilişkin 109 ila.." ibaresinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Değerli Ziyaretçiler, 28.12.2013 tarih ve 288645 sayılı Resmi Gazete'de; 353 sayılı As.Mah.Krlş. ve YUK.nun Ek 1/1 maddesinin  "..adli kontrreola ilişkin 109 ila.." ibaresinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesi yayınlandı. Bu karara göre; "25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun, 29.6.2006 günlü, 5530 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 61. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin birinci fıkrasının “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanununun adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…maddeleri hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri askerî yargıda da uygulanır”  bölümünün ; A- “…adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, B- “…adlî kontrole ilişkin 109 ilâ…”  ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmadığından dolayı fıkrada yer alan “…115…” ibaresinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,C- Kalan kısmının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 22.5.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmişti.  


Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam169
Toplam Ziyaret1403849
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi