sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Oda hapsi cezası hk

Oda hapsi cezasıyla ilgili AİHM. kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı: As.C.K.nun 6413 sayılı TSK. displin Kanunu ile iptal edilmeden önceki halinde cevaz veren oda hapsi cezalarında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair bir kararının tercümesi (Karar: KOÇ ve DEMİR v. TÜRKİYE (Basvuru no. 26793/08)

ÖZETİ: Mahkeme, Sözlesme’nin 5. maddesinin, temel bir hak olan özgürlük ve güvenlik hakkını güvence altına aldığını ve her bireyin, Sözlesme’nin 5 § 1.maddesinde  belirtilen haller haricinde, bu hakkın korunmasını yani özgürlüğünden yoksun bırakılmamayı ya da yoksun kalmamayı isteyebileceğini hatırlatmaktadır. (Weeks v. Birlesik Krallık, 2 Mart 1987, § 40, A serisi no.114).
26. Dolayısıyla bu madde, devletin iç hukuku uyarınca yapılan ceza kaynaklı ya da disiplin kaynaklı nitelendirilmelere bağlı kalmaksızın, özgürlüğü kısıtlayıcı tüm
“mahkumiyet”lere uygulanabilir.

Mahkeme, ayrıca, Sözlesme’nin 5 § 1. maddesinde belirtilen istisnaların, “belirtilen haller dısında” ifadesinin de öngördüğü üzere, tüketilmesi gereken eksiksiz kurallar niteliği tasıdığını hatırlatmaktadır (Quinn v. Fransa, 22 Mart 1995, § 42, A serisi no. 311, ve Labita v. Đtalya [BD], no.26772/95, § 170, AĐHM 2000-IV).

Bu nedenle, özgürlüğü kısıtlayıcı bir disiplin cezası ya da tedbiri, Sözlesme’nin 5 § 1 maddesini ihlal edebilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir özgürlüğü kısıtlayıcı cezanın, Sözlesme’nin 5. maddesinin amacına uygunluğunu inceleme yani bireyi keyfiliğe karsı koruma yükümlülüğü, Mahkeme’ye aittir (Bozano v. Fransa, 18 Aralık 1986, § 54, A serisi, no.111; Amuur v. Fransa, 25 Haziran 1996, § 50, özet 1996-III; Ilascu ve diğerleri v. Moldova ve Rusya [BD], no.48787/99, § 461, AĐHM 2004-VII; Assanidze v. Gürcistan [BD], no.71503/01, § 171, AĐHM 2004-11; McKay v. Birlesik Krallık [BD], no.543/03, § 30, AĐHM 2006-X; Mooren v. Almanya [BD], no.11364/03, § 76, AĐHM 2009, 9 Temmuz 2009).
29. Mahkeme, daha önce belirttiği gibi, askeri hayatın özel durumlarının küçümsenmemesi gerektiğinin tamamen bilincindedir. Aslında, sivil bir kimseye uygulanabilecek bir disiplin cezası ya da tedbiri, özgürlüğü kısıtlayıcı olarak nitelenebilirken; aynı ceza bir askere uygulandığında aynı niteliği tasımayabilmektedir; bununla birlikte somut olayda da görüldüğü üzere, Silahlı Kuvvetler bünyesinde hayatın olağan kosullarından açık biçimde sapılarak yapılan kısıtlamalar, Sözlesme’nin 5. maddesinin gereklerinin dısında bırakılamamaktadır (A.D. v. Türkiye, n° 29986/96, § 21, 22 Aralık 2005, ve Pulatlı v. Türkiye, no.38665/07, §20, 26 Nisan 2011).

SONUÇ: Bu ve kararda yer alan diğer gerekçelerle, AİHM. Basvuran Turgay Demir’in 2 ve 10 Temmuz 2007 tarihlerindeki oda hapislerine dair sikayetleriyle ilgili basvurunun kabul edilemez olduğuna; Basvurunun geri kalan kısmının kabul edilebilir olduğuna; Sözlesme’nin, 5§1 maddesinin ihlal edildiğine karar vermistir.

Anılan kararın Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan türkçe tercümesine ulaşmak için tıklayınız.

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam203
Toplam Ziyaret1403883
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi