sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

TERÖRİSTLE MÜCADELEDE KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGILARIN BELİRLENMES

TERÖRİSTLE MÜCADELEDE KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGILARIN BELİRLENMESİ - Makale Yazarları: Özkan KANTEMİR, Altan ÖZKİL

Değerli Ziyaretçiler, Güvenlik Bilimleri Dergisi'nin, Kasım 2015, 4(2) sayısının 37-62 sayfalarında yayınlanmış olan, "TERÖRİSTLE MÜCADELEDE KULLANILAN SİLAH SİSTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGILARIN BELİRLENMESİ" isimli bir makale hakkında sizleri bilgi sunmak istedik. Bu makale, Özkan KANTEMİR (Doktora müdavimi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü) ve Altan ÖZKİL (Yrd.Doç.Dr.,Müdür, Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri İzleme ve Değerlendirme Merkezi) tarafından hazırlanmış. 

Makale hakkında Güvenlik Bilimleri Dergisinde çıkan özet şöyle:

"ÖZET

Güvenlik güçlerinin düşük yoğunluklu çatışma ortamında otuz yıldır bölücü terör örgütü Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile yürüttüğü başarılı mücadele bilinen bir gerçektir. Mücadele sürecinde güvenlik güçleri tarafından düşük yoğunluklu çatışma ortamında farklı teknik özelliklere ve teknolojilere sahip silah sistemleri kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda teknolojide meydana gelen hızlı değişim, silahlı kuvvetlerin tedarik süreçlerinin sürelerine bağlı olarak düşük yoğunluklu harekât ortamında da görülmüştür. Her zaman en önemli kuvvet çarpanı olarak algılanan teknoloji, teröristle mücadelenin önemi doğrultusunda düşük yoğunluklu çatışma ortamını sürekli etkilemiştir. Harekât alanında kullanılan tüm silah sistem teknolojilerinin zamanla nasıl bir değişim gösterdiğinin değerlendirilmesi ve teknolojinin düşük yoğunluklu çatışma ortamını ne derecede etkilediğinin ortaya konulması önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, teknolojik gelişimin silah sistemleri üzerinde yarattığı etkinliğin, bizzat bu süreçte görev yapmış personelin algılarına dayanarak belirlenmesidir. Bu çalışma ile güvenlik güçlerinin kullandığı harp silah, araç ve gereçlerinin etkinlik dereceleri teröristle mücadelede görev yapmış uzman personelin algılarına dayalı olarak, literatürde yaygın olarak kullanılan, Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy Process-AHP) ve İdeal Çözüme Yakınlıkla Tercih Sıralama Yöntemi (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution-TOPSIS) metodolojileri izlenerek belirlenmiştir. Çalışma sonucunda teröristle mücadelede kullanılan harp silah, araç ve gereçlerinin algılanan etkinlik derecelerine göre sıralaması elde edilmiştir. Elde edilen sıralama incelendiğinde, silahlı ve genel maksat helikopterlerinin teröristle mücadelede diğer sistemlere göre daha etkin olarak algılandıkları sonucuna ulaşılmıştır."

GİRİŞ 

Türkiye, 21’inci yüzyıla başta “topraklarının bir bölümünde asayiş ve düzeni bozmayı ve bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan” bölücü PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele ederek girmiştir. PKK terörü, Türkiye’ye sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan büyük zararlar vermiş; bu nedenle Türkiye, enerjisinin büyük bir bölümünü PKK terörü ile mücadele etmek için harcamıştır (Özeren ve Sever, 2011:12). Terörle mücadelenin birbirini bütünleyen iki bileşeni bulunmaktadır. Bunlar, “teröristle mücadele” ve “terörizmle mücadele”dir (Bal, 2006:3). Güvenlik güçleri, terörle mücadelenin “teröristle mücadele” boyutunda, PKK terörüne karşı dünyadaki benzer düşük yoğunluklu çatışma örnekleri göz önüne alındığında oldukça başarılı sonuçlar almıştır (Paul vd.,2010). Teröristle mücadelede başarılı olmak maksadıyla, güvenlik güçleri ihtiyaç duyduğu silah, teçhizat ve malzemeyi tedarik ederek birliklerin kullanımına sunmuş, harekât ortamından edindiği tecrübeler ışığında envanterine alacağı sistemlerde yenilikler yapmış, teröristlerin taktiklerini boşa çıkarmaya yönelik tedbirler geliştirmiş ve bu süreçte yerli savunma sanayi imkânlarından azami yararlanmaya başlamıştır. Güvenlik güçlerinin teröristle mücadele sürecinde harp silah, araç ve gereçleri olarak envantere aldığı ve aktif olarak kullandığı teknolojiler teröristle mücadelede önemli birer kuvvet çarpanı olmuşlardır. Bu çalışma ile güvenlik güçleri tarafından PKK teröristlerine karşı taktik sahada kullanılan harp silah, araç ve gereçlerinin etkinliklerinin mücadelede görev yapmış personelin algılarına dayanarak sıralanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, mayına karşı kısmî korumalı araçlar, taktik tekerlekli genel maksat araçları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar, insansız hava araçları, termal kameralar, gece görüş dürbünleri, termal gece görüş dürbünleri, gündüz görüş sistemlertopçu/obüs/çok namlulu roketatar, tanklar, zırhlı muharebe araçları, yakın hava destek uçakları, bombaatarlar, tanksavar silahları, havanlar, hava savunma silahları, hedef tespit ve tarif cihazları, yakın muharebe silahları, telsizler, Radyo Frekans (RF) mayın patlatma ve karıştırma sistemleri, mayın detektörleri, köpek timleri, engel sistemleri, elektrik sistemleri, sahra hizmet ve yaşam sistemleri ile kış teçhizatı uzman personel tarafından algılanan etkinliklerine göre sıralanmıştır. Çalışmada öncelikle, alan uzmanlarından oluşturulan gruplarla düzenlenen beyin fırtınası çalışması ile teröristle mücadelede kullanılan harp silah, araç ve gereçlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla bir kriter seti oluşturulmuştur. Müteakiben, çok nitelikli alternatifler arasından seçim problemlerinde yardımcı bir yöntem olarak duygu, düşünce ve fikirlerdeki yargıları yansıtmak amacıyla geliştirilen (Saaty, 2000) ve literatürde yaygın bir şekilde kullanılan AHP metodolojisi izlenerek söz konusu sistemlerin etkinliklerinin belirlenmesinde kullanılacak kriterler ağırlıklandırılmıştır. AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci-Analytic Hierarchy Process) yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılan kriterler, teröristle mücadelede kullanılan silah sistemlerinin TOPSIS (İdeal Çözüme Yakınlıkla Tercih Sıralama Yöntemi - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntem içinde değerlendirilmesinde kullanılmıştır. TOPSIS yönteminin uygulanması neticesinde ise teröristle mücadelede kullanılan harp silah, araç ve gereçleri algılanan etkinliklerine göre sıralanmışlardır. Çalışmanın müteakip kısımlarında, izlenen yöntem özetlenmiş ve yöntemi oluşturulan safhalarda elde edilen sonuçlar örnek çizelgelerle açıklanmıştır. Çalışma sonunda ise elde edilen sıralama çerçevesinde, harp silah, araç ve gereçlerinin teröristle mücadelede uzmanlar tarafından algılanan etkinlikleri değerlendirilmiş ve teröristle mücadelede yetkinlik kazanılması gereken teknoloji alanları ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Makalenin devamı J.Gn.K.lığı internet sitesinde yer almaktadır.Görmek için tıklayınız.

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret1399678
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi