sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

21’İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ

21’İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ

21’İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ
Değerli Ziyaretçiler, Güvenlik Bilimleri Dergisi'nin, Mayıs 2015, 4(1) sayısının 1-20 sayfalarında yayınlanmış olan, "21’İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ" isimli bir makale hakkında sizleri bilgi sunmak istedik. 

Bu makale, Aslan Onur NACAK (Dr., Hakkari JÖH Tb.K., J.Gn.K.lığı) tarafından hazırlanmış.

Makale hakkında Güvenlik Bilimleri Dergisinde çıkan özet şöyle:

ÖZ 

Güvenlik konusu tarihin her döneminde devletlerin öncelikli ilgi alanında yer almıştır. Bireysel güvenlikten çok daha karmaşık ve hassas dengeler üzerine oturan ulusal veya ortak güvenlik olgusunu tehdit eden unsurlarla mücadele bugün en az geçmişteki kadar önemli ama çok daha karmaşıktır. Soğuk Savaş sonrası dönemde, belirsizleşen ve asimetrik bir yapıya kavuşan tehditler savunma planlama süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini, farklı anlayış ve metotların benimsenmesini, yeni görevlerin ortaya çıkmasını ve kolluk kuvvetlerinin ortak güvenlik ortamının şekillendirilmesinde daha fazla rol almasını sağlamıştır. Askerî statülü kolluk kuvvetleri, bu yeni dönemin ortaya çıkardığı görev ihtiyaçlarını karşılamada daha elverişli yapılarıyla öne çıkmış ve tercih edilen birimler olmuştur. Bununla birlikte, bu dual görev yapısının sonucu olarak, Jandarma birlikleri farklı alanlardaki görevleri başarıyla yerine getirebilecek geniş bir yetenek yelpazesine sahip olmak zorundadır. Günümüzde bu yetenek ihtiyaçlarının tespitinde ve sisteme kazandırılmasında, temelde savunma planlama süreçlerinin bir parçası olan yetenek temelli /senaryo uzayına dayalı planlama yöntemlerinden istifade etmenin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Makalenin Giriş Bölümü ise şöyle:

GİRİŞ “Onu kaybetmekle tehdit edilene kadar, onun ne olduğunu anlayamayabiliriz...” Ullman (1983) tarafından ortaya konan bu düşünce, güvenlik kavramının sahip olduğu karmaşanın somutlaşmış halidir. Askeri statülü kolluk kuvvetlerinin birbirleriyle ilişkili fakat farklı sütunlar üzerine inşa edilmiş görev çeşitliliği, zaten doğası gereği sağlanması güç olan güvenliğin tesisine yönelik planlamaları daha da karmaşık bir yapıya kavuşturmaktadır. 21’inci yüzyıl, dramatik bir şekilde, devletleri hem iç güvenliklerinde hem de dış güvenliklerinde ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı tahmin edilemeyen tehditlerle baş başa bırakmıştır. Bu belirsizlik ortamının doğal bir yansıması olarak, savunma planlamacıları için tehditleri karşılamada stratejik bir düşünce tarzına sahip olmak zorunluluk haline gelmiş, 20’nci yüzyılın başlarında geçerli olan tehdit temelli yaklaşımlar geçerliliklerini kaybetmiştir. Savunma planlama metodolojilerine odaklanan bu çalışmada; - Güvenlik kavramı teorik olarak incelenecek, - 21’inci yüzyılda savunma planlamalarına tesir eden faktörler ele alınacak, - Son bölümde ise; askerî statülü kolluk kuvvetlerine, değişen ve kapsam değiştiren adlî ve mülkî görevleriyle birlikte ortak güvenlik ortamının tesisinde yüklenecekleri muhtemel görevleri de düşünülerek planlama metodolojileri önerilecektir....

Makalenin devamı J.Gn.K.lığı internet sitesinde yer almaktadır.Görmek için tıklayınız.
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam205
Toplam Ziyaret1401501
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi