sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

ASKERİ CEZA HUKUKUNDA RÜŞVET SUÇU (AsCK m.135)

MAKALENİN ADI:

ASKERİ CEZA HUKUKUNDA RÜŞVET SUÇU (AsCK m.135) THE OFFENSE OF BRIBERY IN MILITARY CRIMINAL LAW (Military Criminal Code: 135th article)

MAKALE YAZARI:

Gökhan Yaşar DURAN, 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi.

MAKALENİN YAYINLANDIĞI DERGİ:

TBB Dergisi 2015 (121)

Özet:

Rüşvet suçu, Askerî Ceza Kanunu (AsCK)’nun 135’nci maddesinde düzenlenmiştir. Ancak bu suç düzenlenişi bakımından sadece Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun rüşvet suçunu düzenleyen maddelerine atıfta bulunulmakla yetinmiştir. Makalemizde bu suç tipinin, unsur ve özellikleri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rüşvet, rüşvet anlaşması, askerî hizmet

I. SUÇLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

A. MADDENİN DÜZENLENİŞİ

1. Rüşvet Suçunun AsCK’da Düzenlenişi (AsCK m.135)

Rüşvet suçu, AsCK’nın ‘Dokuzuncu Fasıl (‘Hizmet ve Vazifenin İhlali’)’, 135’nci maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Askerî şahıslardan herhangi biri Türk Ceza Kanununun 3üncü babının 3üncü faslında yazılı suçlardan birini işlerse o fasıldaki cezalarla cezalandırılır”. AsCK’da yer alan bazı askerî suç düzenlemelerinde, suça ilişkin unsurlara maddede yer verilip sadece suçun cezası bakımından TCK’ya atıf yapılırken1 AsCK m.135’de,TCK’da düzenlenen rüşvet suçunun tüm unsurlarına ve cezasına atıf yapılmaktadır. Diğer bir anlatımla AsCK m.135’de, suçun unsur ve cezaları bakımından maddenin içi kanun koyucu tarafından doldurulmamış, bu boşluk genel ceza kanununda yer alan rüşvet suçuna atıf yapılarak tamamlanmıştır.2

Suçun askerî suç niteliğine gelince; doktrinde asker olmayan kimseler tarafından da işlenebilen, askerî bir menfaati korumak amacı gü- den, askerî bir hizmet veya görevin ihlali suretiyle işlenmesi gerekli olmayan ve yapılan atıf dolayısıyla unsurları kısmen ya da tamamen genel nitelikteki kanunlarda öngörülmüş askerî suçlar ‘askerî suç benzerleri’ olarak tanımlanmıştır.3 Bu tanıma göre, AsCK m.135 unsurları tamamen genel nitelikte bir kanun olan TCK’ya atıfta bulunduğundan bu özelliği itibarıyla askerî suç benzeri niteliğindedir.4


Bu durumda AsCK m.135 ile TCK’da düzenlenen rüşvet suçu arasında bir fark olup olmadığı sorgulanabilir. Doktrindeki görüşlerde, maddenin düzenlendiği ‘Hizmet ve Vazifenin İhlali’ konulu fasıl başlı- ğından yola çıkılarak, AsCK m.135’e askerî suç niteliği veren tek şeyin, suçun askerî hizmete ait bir vazifenin ihlali kapsamında işlenmesi olduğu açıklanmıştır.5 Kanaatimizce bu fark dışında suçun ileride incelenecek failleri de bu ayrıma dahil edilmelidir....

Devamını görmek için makalenin yayınlandığı Derginin aşağıdaki linkine tıklayınız.

LİNK:http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-121-1529

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam192
Toplam Ziyaret1403872
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi