sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

“BİR FİİLE, EN AĞIR OLAN DİSİPLİN CEZASININ VERİLECEĞİ” KURALI

6413 SAYILI TSK. DİSİPLİN KANUNU VE “BİR FİİLE, EN AĞIR OLAN DİSİPLİN CEZASININ VERİLECEĞİ” KURALI:

 

Hazırlayan: Avukat Orhan ÇELEN,

Ankara Barosuna kayıtlı,

         

 

Giriş :

6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun “Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği” başlıklı 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki kuralı içermektedir.

Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği

MADDE 4 – (1)

(2)

(3) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi hâlinde ağır olan disiplin cezası verilir.

(4)

….

AÇIKLAMA:

Maddenin üçüncü fıkrası ile, işlenen tek bir fiil nedeniyle birden fazla disiplinsizlik durumunun oluşması hâlinde, oluşan disiplinsizliklerin gerektirdiği cezalardan sadece en ağırının verileceği esasa bağlanmıştır(Bkz. Madde Gerekçesi).

Maddenin bu fıkrası ile, işlenen tek bir fiil nedeniyle birden fazla disiplinsizlik durumunun meydana gelmesi durumunda, meydana gelen bu disiplinsizliklerin öngördüğü cezalardan sadece en ağırı verilebilecektir. Ceza hukukunda “fikri içtima” denilen bu kural, 5237 sayılı TCK.nun 44 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Birkaç tane suçun kanunen 'tek suç' sayılması "suçların içtimaı konusunu oluşturur. T.C.K.' na göre, suçların içtimaı üç halde söz konusu olur; bileşik (mürekkep) suç (TCK. 42), fikri içtima (TCK. 44) ve zincirleme (müteselsil) suç (TCK. 43).

  1. Bileşik (Mürekkep) suç/Birbirine bağlı suçlar: Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz(TCK.42).      Kural olarak, bir suç işlemek veya bir suçu gizlemek için ya da bir suç dolaysıyla başka bir suç işlenirse gerçek içtima kuralları uygulanır ve her suç ayrı ayrı cezalandırılır. Oysa, suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi ise "bileşik suç" söz konusu olur ve faile tek ceza verilir. 6413 sayılı TSK.Dis.K.da ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda ve diğer disiplin mevzuatında bileşik suç ilkesine yer verilmemiştir...

DEVAMININA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam193
Toplam Ziyaret1403873
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi