sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

SAVUNMA VE SAVAŞ ARAŞTIRMASI DERGİLERİ (ARŞİV)

SAVUNMA VE SAVAŞ ARAŞTIRMASI DERGİLERİ (ARŞİV)


https://savsad.kho.msu.edu.tr/arsiv.html

Cilt 33 - Sayı 2 - 2023 (Volume 33 - Issue 2 - 2023)

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

Liman Von Sanders’in Almanca Raporlarına Göre Osmanlı Ordusunun I. Dünya Savaşı’nda Aldığı Yenilgiler Üzerine Bir Değerlendirme

Ozan TUNA

261-284

ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS

1918’den Günümüze İşgal Korkusu ve Göçmen Sorunu Bağlamında Asya-Pasifik Bölgesi’nde Avustralya Dış Politikası

Orhan ÖZCAN

285-330

Interpretation of Factors That Influence Turkish-American Bilateral Affairs and Elaboration of These Elements Between 2009-2016

Mehmet DİREKLİ, Ege Volkan YILDIRIM

331-370

ASKERÎ HUKUK /MILITARY LAW

Askerî İnsan Geliştirme Teknolojileri ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Temel İlkelerinin Yeniden Yorumlanması

Berkant AKKUŞ

371-404

ULUSLARARASI GÜVENLİK / INTERNATIONAL SECURITY

Türkiye’nin Irak’ın Kuzeyinde Yer Alan PKK Unsurlarına Yönelik 2015-2020 Yılları Arasında İcra Ettiği Sınır Ötesi Operasyonlar ve Sınır Güvenliğine Katkısı

Miraç Onur ŞAHİN

405-432

SAVUNMA ARAŞTIRMALARI / DEFENCE STUDIES

Türk Savunma Sanayinin İhracat Rekabet Gücünün Belirlenmesi

Erdem ATEŞ

433-460

Ülkelerin Savunma Tedarik Zincirinde Görev Alan Devlet Bünyesindeki Organizasyon Yapılarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi ve Türkiye İçin Organizasyon Modeli Önerisi

Vasfiye ÇELİK, Serpil EROL

461-508

YAYIN POLİTİKASI /Publication Principles

509-512

ETİK KURALLAR /Ethical Rules

513-520

YAZARLAR İÇİN REHBER /Author Guidelines

521-528

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.


           

ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS

Avrupalı Aktörlerin Barış Pınarı Harekâtına Karşı Politikalarının Analizi Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: K33, F50, F51, F52, F53

Enes BAYRAKLI, Aslıhan ALKANAT

1-36

ASKERÎ SOSYOLOJİ / MILITARY SOCIOLOGY

Sosyal Ağ Bağlantılarının Bireysel Performans Üzerindeki Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: M1

Pınar FAYGANOĞLU, H. Cenk SÖZEN

37-66

Güvenlik Güçlerinin Performansında Duygusal Emeğin Etkisi: Kavram ve Literatür Odaklı Bir İnceleme Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: M1

Murat SAĞBAŞ, İbrahim YIKILMAZ

67-100

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

1853-56 Osmanlı-Rus Harbinde Osmanlı Ordusunda Bir İngiliz Subay: Yarbay William Fenwick Williams'ın Askeri Raporları Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: N40, N43, N45

Yahya YEŞİLYURT

101-138

SAVUNMA YÖNETİMİ / DEFENSE MANAGEMENT

İç Güvenlikte Yeraltı, Tünel ve Mağara Operasyonları ile Yönetimi Makale Türü: Araştırma Makalesi

Tarık AK

139-158

Savunma Tedarik Konusunda Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F52, G34, H56, H57

Beste DESTİCİOĞLU, Merve ASİLOĞULLARI AYAN

159-196

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.


   Cilt 31 - Sayı 2 - 2021 (Volume 31 - Issue 2 - 2021)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS

Uluslararası Sistem ve Kutup Yapıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

A General Assessment on the International System and Polar Structures Article Type: Research Article, JEL Codes:F50, F51

Kemal Gürol KURTAY, Yunus GÖKMEN, Aygün ALTUNDAŞ, Kürşat KORKMAZ

201-224

SAVAŞ ARAŞTIRMALARI / WAR STUDIES

Değişen Karakteri Bağlamında Savaşla İlgili Kavramların Yeniden Sınıflandırılması Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50, F51, F52

Re-classification of the Concepts of War in the Context of Changing Character of War Article Type: Research Article, JEL Codes: F50, F51, F52

Hakkı Bahadır ÖZTÜRK

225-262

Askeri Harekâtın Evrimi ve İstihbarat, Gözetleme, Keşif Faaliyetlerinin Değişen Araçları Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: H56, N40

Revolution in Military Affairs and Changing Instruments of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Article Type: Research Article, JEL Code: H56, N40

Güngör ŞAHİN, Süfyan Kadir KIVAM

263-286

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

Birleşik Krallık’ın Terörizmle Mücadelesinde Yasal Düzenlemelerin Sonuçları Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: F50, F51, F52

The Consequences of Legal Regulations in the United Kingdom’s Counter-Terrorism Article Type: Research Article, JEL Code: F50, F51, F52

Kazim Murat ÖZKAN, Ömer Furkan DEMİRCİ

287-318

SAVUNMA YÖNETİMİ / DEFENSE MANAGEMENT

Savunma Tedarik Projelerinde Risk Yönetimi Makale Türü: Derleme Makalesi, JEL Kodları: D81, H56, H57, O22

Risk Management in Defense Acquisition Projects Article Type:Review Article, JEL Codes: D81, H56, H57, O22

Mustafa Kemal TOPCU, Göksel KORKMAZ

319-356

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.
KUANTUM KRİPTANALİZİN SİBER SAVUNMADAKİ YERİ (Jel Kodu: C65, Z19, Makale Türü: Araştırma)

The Role of Quantum Cryptanalysis in Cyber Defense (Jel Code: C65, Z19, Article Type: Research Article )

Muharrem Tuncay GENÇOĞLU

179-202

DEĞİŞEN TERÖRİZM KONSEPTİNDE LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE TERÖRİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Jel Kodu: F50,F51,F52, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Evaluation of Terrorism in Latin American Countries with Changing Terrorism Concept (Jel Code: F50,F51,F52, Article Type: Research Article)

Serkan YENAL, Memduh BEĞENİRBAŞ

203-227

INCONEL 718 ALAŞIMININ SERAMİK TAKIMLA TORNADA İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TAGUCHI METHODU İLE ARAŞTIRILMASI (Jel Kodu: I-10, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Investigation of the Factors Affecting the Machinability of Inconel 718 Alloy in Turning by Ceramic Tool with Taguchi Method (Jel Code:I-10, Article Type: Research Article)

Ayhan AYTAÇ, Kadir AZTEKİN

229-246

KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ KURAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ ÇEŞİTLENME (Jel Kodu: M16, M19, M59, Makale Türü: Kuramsal Makale)

The Diversity of Board of Directors in Turkish Companies within the Scope of Resource Dependency and Social Network Theory (Jel Code: M16, M19, M59, Article Type: Theoretical Article)

Pınar FAYGANOĞLU

247-266

A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED LEARNING MODEL (Jel Code: I-20, Article Type: Research Article)

Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma (Jel Kodu: I-20, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Kenan ACAROL

267-295

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.


İçindekiler/Contents

YÜKSEK İRTİFA FİZYOLOJİSİ VE ADAPTASYONUN ASKERÎ FİZİKSEL HAZIR BULUNURLUK SEVİYESİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of the Effects of High Altitude Physiology and Adaptation on Military Physical Readiness Level, (Jel Kodu:I-10)

Mesut CERİT, Murat ERDOĞAN

1-15

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU (ISPS KOD) ÇERÇEVESİNDE LİMANLARDA HAZIRLANAN DİĞER GÜVENLİK PLANLARI İLE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK PLANININ ENTEGRASYONU

Integration of the Port Facility Security Plan with Other Security Plans Prepared in Ports within the Framework of the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), (Jel Kodu: L99, R4)

Özgür Köksal TOHUMCU, Hüseyin KAZAN

17-64

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ: KARBON TİCARETİ

The Future of Energy Sector: Carbon Trading, (Jel Kodu: E44, P34, P40, P45, O31.)

Bülent YILMAZ

65-91

ENGLISH TEACHERS' BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS PROJECT BASED LEARNING

İngilizce Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik İnanç ve Tutumları, (Jel Kodu:I-20)

Kenan ACAROL

93-110

İKNA TEKNİKLERİ AÇISINDAN NUTUK

Nutuk in Terms of Persuasion Techniques, (Jel Kodu:Y-30)

Kemalettin DENİZ, Rasim TARAKÇI

111-138

YENİ SOL DALGADAN KÜRESEL DALGAYA TÜRKİYE'DE TERÖRİZM

Terrorısm ınTturkey from the New Left Wave to theGglobal Wave, (Jel Kodu:F-52)

Engin AVCI

139-166

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.


NOVICE EFL TEACHERS' VIEWS ON PEER ASSESSMENT

Yeni Mezun İngilizce Öğretmenlerinin Akran Değerlendirmesi ile İlgili Görüşleri, (Jel Kodu: I-23)

Okan ÖNALAN

1-19

LİDERLİK İLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

A Qualitative Research On The Relationship Between Leadership And Human Resources Management, (Jel Kodu: O-15)

Büşra SOLMAZ

21-45

SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE GÖÇ: TEHDİTLER ve FIRSATLAR

Migration From Syria To Turkey: Threats And Opportunities, (Jel Kodu: R-11)

Hakan Ömer TUNCA, Ahmet KARADAĞ

47-68

SERT GÜÇ UNSURLARININ YUMUŞAK GÜÇ ARACI OLARAK ETKİLERİ

Effects Of Hard Power Functions As A Soft Power Instrument, (Jel Kodu: F-55)

Arda Görkem YATAĞAN

69-94

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI KIDEMİ NEDENİYLE ERKEN TERFİ İŞLEMİ VE YARGISAL DENETİMİ

Early Promotion Process As a result of Wonderwork in Turkish Armed Forces and Its Judicial Inspection, (Jel Kodu: K-10)

Rasim TÜTÜNCÜ

95-129

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.


SİGORTACILIKTA RİSK VE KASKO SİGORTASI: KASKO SİGORTASININ TERCİH EDİLMESİ ÜZERİNE AYDIN İLİNDE BİR UYGULAMA

Insurance risk and comprehensive coverage: An application in Aydin on the preference of comprehensive coverage

Umut Tolga GÜMÜŞ, Serkan ÖZDEMİR

1-29

BİRLİKLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DENETLEMELERİ HAZIRLIĞINDA ANTRENMAN MODEL ÖNERİSİ

An Example of Model Proposal for Preparation of Physical Education and Sport Inspection in Military Unit

Murat ERDOĞAN

31-48

POLİSTİREN YÜZEYLERDE ELEKTROLİZSİZ KAPLAMA YÖNTEMİYLE TRİETİLENTETRAMİN KULLANARAK BAKIR(CU) METALİ KAPLANMASINA YÖNELİK YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

Development of New Method for Coating Copper (Cu) Metal by Using Triethylenetetramine with Electroless Plating Method on Polystyrene Surfaces

Murat DEMİREL, Özgür ANIL

49-71

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DAYALI OLUŞUMLAR İLE BU OLUŞUMLARIN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GÜVENLİK BAĞLAMINDAKİ ETKİSİ: SİBER TERÖRİZM 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi Kapsamında Türkiye İncelemesi

A Study On The Conceptual Change Approach: The Concept Of Gases The Formations Based on Information and Communication Technologies and the Effects of These Formations on the International Relations in the Context of Security: Cyber Terrorism The Case of Turkey in the Scope of 2016-2019 National Strategy Document for Cyber Security

Mahir TERZİ

73-108

EFL TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT TEACHING GRAMMAR: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NOVICE AND EXPERIENCED TEACHERS

İngilizce öğretmenlerinin dilbilgisi öğretimi ile ilgili algıları: yeni mezun öğretmenler ile tecrübeli öğretmenler arasında karşılaştırmalı bir çalışma

Okan ÖNALAN

109-125

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.


GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN İŞE BAĞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ

Moderating Effect of Perceived Organizational Support in the Effect of Entrepreneurial Orientation on Job Engagement

Ali Rıza İNCE, Mustafa Kemal TOPCU

1-27

İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KORUNMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNSAN HAKLARI VE AMERİKA

A Study on the Protection of Human Rights at the Regional Level: Human Rights and America

Mahir TERZİ

53-92

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA: GAZLAR KONUSU

A Study On The Conceptual Change Approach: The Concept Of Gases

Murat DEMİREL, Özgür ANIL

93-118

ADAMUS BREMENSİS'İN GÖZÜNDEN VİKİNGLERİN TARİHİ COĞRAFYASI

Historical Geography of Vikings from the perspective of Adamus Bremensis

Selahattin ÖZKAN

119-135

4x4 TİPİNDE MATRİSLERİN DETERMİNANTLARINI HESAPLAMADA ALTERNATİF BİR YÖNTEM

An Alternative Method for Calculating Determinants of 4x4 Type Matrices

Selim MALTEPELER

157-166

THE PROPER TESTS IN LANGUAGE TEACHING: A STUDY ON INSTRUCTORS, STUDENTS' AND RESEARCHERS' PERSPECTIVES

Dil Öğretiminde Uygun Testler:Öğretmen, Öğrenci ve Araştırmacıların Görüşleri Üzerine Bir Çalişma

Gonca ALTMIŞDÖRT

167-186

UEFA FİNANSAL FAİR PLAY(FFP) KRİTERLERİ KAPSAMINDA TÜRK FUTBOLUNDA FİNANSAL RAPORLAMANIN ÖNEMİ VE BİR SİSTEM GEREKLİLİĞİ

Importance of Financial Reporting in The Framework of UEFA Financial Fair Play(FFP ) Criterias and the Necessity of a System

Adnan SEVİM, Samet BÜLBÜLYAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI 5E ÖĞRETİM MODELİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Measurement and Evaluation with the 5E Instructional Model Based on Constructivist Theory

Özgür ANIL, Hüseyin KÜÇÜKÖZER

1-24

FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN FİNANSAL KISITLARA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

Effect of Financial Development on Financial Constraints: A Resarch on BIST

Erkan SOLAN, Doç. Dr. Sedat YENİCE

25-52

A STUDY ON STUDENTS' AND TEACHERS' NEEDS AND EXPECTATIONS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES PROGRAMS

Özel Amaçlı İngilizce Programları İçin Öğretmen ve Öğrencilerin Beklenti ve Gereksinimleri Üzerine Bir Çalışma

Gonca ALTMIŞDÖRT

53-78

BÜYÜK VERİNİN (BİG DATA) MUHASEBE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE MUHASEBEYE SAĞLADIĞI KATKILARIN İNCELENMESİ

The Effect of Big Data on Accounting and İnvestigation of Contributions of Big Data to Accounting

Dr. Bülent YILMAZ, Öğr. Gör. Samet BÜLBÜL, Dr.Murat ATİK

79-112

KİŞİLİKLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ

Relations Between Personality and Organizational Commitment And Mediator Effect of Job Satisfaction in This Relation

Nizamettin DOĞAR, Ali GÜRSOY

113-146

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam448
Toplam Ziyaret1400096
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi