sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Şerhi Doç. Dr. Olgun Değirmenci,Battalgazi Tanrıverdi

Türk Silahlı Kuvvetleri

Disiplin Kanunu Şerhi

3. Baskı, 
Temmuz 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
651
Barkod:
9789750243691
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Diğer Baskılar
Kitabın Açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda bir paradigma değişikliği gerçekleşmiştir. Yeni Kanunda her bir disiplin cezasını gerektiren eylemler açık bir şekilde tanımlanmıştır. Her ne kadar disiplin amirlerine kıyas yetkisi verilmişse de, getirilen düzenleme ile disiplinsizliklerde kanunilik ilkesinin kısmen gerçekleştirildiği söylenebilir. Yeni kanun, disiplin amirinin disiplin cezasına ilişkin kararlarının gerekçeli olmasını zorunlu hale getirmiştir.
Disiplin amirinin takdir hakkını kullanırken göz önünde bulunduracağı nedenlere bakıldığında, TCK'nın 61 ve 62'nci maddelerinin aynen iktibas edilmiş olduğunu görürüz. Bu durum ise disiplin amirleri tarafından disiplin cezası verilirken yapılan muhakeme ile ceza hâkiminin cezayı belirlerken yapmış olduğu muhakemenin birbirine benzer olmasını gerektirmiştir.
Bu çalışma, yazarların askeri yükseköğretim kurumlarında askeri ceza ve disiplin hukukuna ilişkin verdiği derslerden edinmiş olduğu tecrübelerin bir oluşumudur. Çalışma ile öncelikle disiplin amirlerine yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla TSK Disiplin Kanunu'nun her bir maddesi açıklanmış, diğer maddeler ile bağlantıları belirtilmiş, aynı zamanda suç olan disiplinsizliklere ayrı bir özen gösterilerek disiplin amirlerinin Kanunun uygulamasında hataya düşmeleri önlenmek istenmiştir.
Çalışma sadece uygulayıcıya yol göstermeyi amaçlamamaktadır. Bunun yanında, akademik çalışmaların eksikliğinin hissedildiği askeri disiplin hukuku alanında çalışan sınırlı sayıda akademisyen, araştırmacı ve yargı mensuplarına da katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirme niyetiyle yüksek mahkemelerin kararları tetkik edilmiş ve bilimsel öğretinin ışığı altında okuyucuya sunulmuştur.
Çalışmanın bu baskısında da, özellikle olağanüstü KHK'ler ile yapılan değişiklikler ele alınmış ve çalışma genel olarak gözden geçirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
TSK Disiplin Kanunu'nun Genel Değerlendirmesi
.
Karşılaştırmalı Askerî Disiplin Hukuku
.
TSK Disiplin Kanunu Genel Gerekçesi
.
Milli Savunma Komisyonu Raporu
.
Madde Açıklamaları ve İlgili Yüksek Mahkeme Kararları
.
Son Değişiklikleri İşlenmiş Askerî Ceza Kanunu Metni
.
Son Değişiklikleri İşlenmiş İç Hizmet Kanunu Metni
.
Son Değişiklikleri İşlenmiş Disiplin Mahkemeleri Kanunu Metni
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Basıya Önsöz 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Teşekkür Yazısı 
13
Kısaltmalar Cetveli 
23
TSK DİSİPLİN KANUNUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
25
KARŞILAŞTIRMALI ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU 
31
Genel Açıklamalar 
31
Uygulanan Disiplin Yaptırımları 
33
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU 
43
TSK Disiplin Kanunu Genel Gerekçesi 
45
Milli Savunma Komisyonu Raporu 
51
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1: AMAÇ 
57
MADDE GEREKÇESİ 
57
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
58
İLGİLİ KARARLAR 
73
Madde 2: KAPSAM 
76
MADDE GEREKÇESİ 
76
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
77
İLGİLİ KARARLAR 
83
Madde 3: TANIMLAR 
83
MADDE GEREKÇESİ 
84
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
87
İLGİLİ KARARLAR 
99
İkinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4: DİSİPLİNSİZLİĞİN OLUŞMASI VE DİSİPLİN CEZALARININ NİTELİĞİ 
103
MADDE GEREKÇESİ 
103
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
105
İLGİLİ KARARLAR 
109
Madde 5: DİSİPLİN SORUŞTURMASI VEYA TAHKİKATIN ADLİ SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMADAN BAĞIMSIZLIĞI 
109
MADDE GEREKÇESİ 
109
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
110
İLGİLİ KARARLAR 
116
Madde 6: TAKDİR HAKKININ KULLANIMI 
117
MADDE GEREKÇESİ 
118
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
119
İLGİLİ KARARLAR 
128
Üçüncü Bölüm
DİSİPLİN AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7: DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE YETKİLER 
133
MADDE GEREKÇESİ 
133
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
135
İLGİLİ KARARLAR 
146
Madde 8: DİSİPLİN AMİRİNİN DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ 
146
MADDE GEREKÇESİ 
147
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
149
Madde 9: ÜST DİSİPLİN AMİRLERİNİN DİSİPLİN CEZASI VEREBİLECEĞİ HÂLLER 
161
MADDE GEREKÇESİ 
161
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
163
Madde 10: DİSİPLİN AMİRLERİNİN İKAZ VE DİSİPLİN EĞİTİMİNE ALMA YETKİSİ 
164
MADDE GEREKÇESİ 
165
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
166
İLGİLİ KARARLAR 
167
Dördüncü Bölüm
SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE
CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 11: DİSİPLİN CEZALARI 
169
MADDE GEREKÇESİ 
169
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
170
Madde 12: DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ 
173
MADDE GEREKÇESİ 
174
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
176
İLGİLİ KARARLAR 
182
Madde 13: SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI 
182
MADDE GEREKÇESİ 
184
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
186
İLGİLİ KARARLAR 
198
Madde 14: CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASI VE DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAKDİR HAKKI 
202
MADDE GEREKÇESİ 
203
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
204
İLGİLİ KARARLAR 
210
Madde 15: UYARMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 
210
MADDE GEREKÇESİ 
212
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
212
Madde 16: KINAMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 
246
MADDE GEREKÇESİ 
247
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
247
Madde 17: HİZMETE KISMİ SÜRELİ DEVAM CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 
257
MADDE GEREKÇESİ 
257
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
257
İLGİLİ KARARLAR 
260
Madde 18: AYLIKTAN KESME CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 
265
MADDE GEREKÇESİ 
266
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
266
İLGİLİ KARARLAR 
266
İLGİLİ KARARLAR 
276
Madde 19: HİZMET YERİNİ TERK ETMEME CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 
281
MADDE GEREKÇESİ 
283
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
283
İLGİLİ KARARLAR 
284
İLGİLİ KARARLAR 
295
İLGİLİ KARARLAR 
308
İLGİLİ KARARLAR 
312
İLGİLİ KARARLAR 
323
İLGİLİ KARARLAR 
328
Madde 20: SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASINI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER 
333
MADDE GEREKÇESİ 
334
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
334
İLGİLİ KARARLAR 
335
İLGİLİ KARARLAR 
346
İLGİLİ KARARLAR 
355
İLGİLİ KARARLAR 
359
Madde 21: DİSİPLİN CEZA PUANINA BAĞLI OLARAK AYIRMA CEZASI VERİLMESİ 
360
MADDE GEREKÇESİ 
361
MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
361
Beşinci Bölüm
ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE
CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 22: ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR 
365
MADDE GEREKÇESİ 
365
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
366
İLGİLİ KARARLAR 
367
Madde 23: ASKERÎ ÖĞRENCİLERE CEZA VERİLMESİNİ GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİK HÂLLERİ 
375
MADDE GEREKÇESİ 
376
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
376
İLGİLİ KARARLAR 
377
Madde 24: ASKERÎ ÖĞRENCİLER HAKKINDAKİ ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ 
378
MADDE GEREKÇESİ 
378
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
378
İLGİLİ KARARLAR 
379
Altıncı Bölüm
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Madde 25: ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR 
381
MADDE GEREKÇESİ 
381
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
382
Madde 26: DİSİPLİN AMİRLERİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ 
382
MADDE GEREKÇESİ 
383
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
385
Madde 27: DİSİPLİN AMİRLERİNCE CEZALANDIRILABİLECEK DİSİPLİNSİZLİKLER VE DİSİPLİN AMİRLERİNİN TAKDİR HAKKI 
388
MADDE GEREKÇESİ 
388
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
389
Yedinci Bölüm
DİSİPLİN CEZALARI DIŞINDAKİ İDARİ YAPTIRIMLAR VE
DİSİPLİN CEZALARININ ETKİLERİ
Madde 28: GEÇİCİ OLARAK KONTROL ALTINA ALMA TEDBİRİ 
391
MADDE GEREKÇESİ 
391
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
393
Madde 29: GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRME TEDBİRİ 
398
MADDE GEREKÇESİ 
399
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
401
Madde 30: DİSİPLİN CEZALARININ İDARİ İŞLEMLERE ETKİSİ 
403
MADDE GEREKÇESİ 
403
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
404
Madde 31: DİSİPLİN KURULLARI TARAFINDAN VERİLEN CEZALARIN İDARİ ETKİLERİ 
404
MADDE GEREKÇESİ 
405
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
405
Sekizinci Bölüm
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN SUBAYI
Madde 32: KURULUŞ 
407
MADDE GEREKÇESİ 
407
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
407
Madde 33: DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU 
408
MADDE GEREKÇESİ 
409
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
410
İLGİLİ KARARLAR 
412
Madde 34: DİSİPLİN KURULLARININ RÜTBE YÖNÜNDEN YETKİSİ 
412
MADDE GEREKÇESİ 
412
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
412
Madde 35: DİSİPLİN SUBAYI, NİTELİĞİ VE GÖREVLERİ 
413
MADDE GEREKÇESİ 
414
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
416
Madde 36: DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
418
MADDE GEREKÇESİ 
418
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
419
Madde 37: YAPILACAK TAHKİKAT USULÜ 
420
MADDE GEREKÇESİ 
421
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
422
Madde 38: TAHKİKAT SONUCU VERİLECEK KARAR 
424
MADDE GEREKÇESİ 
424
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
425
Dokuzuncu Bölüm
ZAMANAŞIMI, SAVUNMA HAKKI,
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ, İDARİ VE
YARGISAL DENETİM İLE CEZANIN YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 39: ZAMANAŞIMI 
427
MADDE GEREKÇESİ 
428
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
430
İLGİLİ KARARLAR 
433
Madde 40: SAVUNMA HAKKI 
436
MADDE GEREKÇESİ 
436
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
437
İLGİLİ KARARLAR 
446
Madde 41: DİSİPLİN AMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN CEZALARA İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİ 
455
MADDE GEREKÇESİ 
456
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
457
İLGİLİ KARARLAR 
458
Madde 42: DİSİPLİN KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE CEZANIN KESİNLEŞMESİ 
459
MADDE GEREKÇESİ 
459
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
460
Madde 43: YARGI DENETİMİ 
462
MADDE GEREKÇESİ 
462
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
463
Madde 44: CEZANIN YERİNE GETİRİLME ZAMANI 
463
MADDE GEREKÇESİ 
463
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
464
Onuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 45: DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
467
MADDE GEREKÇESİ 
471
Madde 46 
473
Madde 47 
474
MADDE GEREKÇESİ 
474
Madde 48: DİĞER KANUNLARDAKİ HÜKÜMLER 
474
MADDE GEREKÇESİ 
474
Madde 49: YÖNETMELİK 
475
MADDE GEREKÇESİ 
475
Geçici Madde 1: GEÇİŞ DÖNEMİ 
475
MADDE GEREKÇESİ 
476
İLGİLİ KARARLAR 
477
Geçici Madde 2: SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ 
478
MADDE GEREKÇESİ 
478
Geçici Madde 3: ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ 
479
MADDE GEREKÇESİ 
479
MADDE METNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
480
Geçici Madde 4: ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ CEZALARIN DEĞİŞMESİ, YERİNE GETİRİLMESİ VE YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNE ETKİLERİ 
480
MADDE GEREKÇESİ 
480
Geçici Madde 5: DİSİPLİN CEZALARININ ETKİSİ 
480
MADDE GEREKÇESİ 
481
Madde 50: YÜRÜRLÜK 
481
Madde 51: YÜRÜTME 
482
EKLER 
485
Kaynakça 
641
Kavramlar Dizini 
653
Özgeçmişler 
656
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam174
Toplam Ziyaret1402841
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi