sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

ASKERİ CEZA KANUNU

MADDE 67

- Askeri Ceza Kanunun 67. maddesinde tanımı yapılan yabancı ülkeye firar suçu yalnızca asker şahıslar tarafından ve askeri sadakat görevinin ihlali suretiyle işlenebilen ve bu yönüyle "Sırf askeri suç" niteliğindedir.(Yrg.8.C.D., 17.6.2002, 2002/5918, K.2002/7011)

 

MADDE 49

- Sanık hakkında yoklama kaçağı suçundan açılmış bulunan kamu davasına ilişkin dava zamanaşımı süresinin suç tarihinden itibaren değil, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın 41 yaşına gireceği 2017 yılının Ocak ayının 1. gününden itibaren başlayacağının ve bu nedenle de dolmak bir yana henüz işlemeye bile başlamadığının kabulü gerekir.(Yrg.Ceza Gn.Krl., 25.5.2010,  Esas No:2010/7-44 , Karar No:2010/124 )

 MADDE 75

- Sanığın sahibi ve sorumlu müdürü olduğu işyerinde çalışan ve bakaya kalan asker kaçağı işçiyi, hakkında askerlik şubesi tarafından işyeriyle ilişiğinin kesilmesini isteyen yazılan yazıdan haberdar olduğu halde, işten çıkarmamakla As.C.K.nun 75. maddesinde yazılı suçu işlediğinin kabulü gerekir. (Yrg.7.C.D., 1.6.2009, 2006/3410 E., 2009/6785 K.)

As.C.K. 63

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Hükümden sonra, 14.04.2011 gün ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 3.maddesiyle değişik 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89.maddesi uyarınca, sanığın eylemine uygulanabilecek 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63.maddesinin 1.fıkrasının (A) bendinde düzenlenen suçları barışta ilk kez işleyenlerin eylemleri idari para cezasına dönüştürüldüğü cihetle hükmün 5320 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24.maddesi uyarınca mahkemece idari yaptırım kararı verilebilecek ise de idari para cezasının miktarına göre aynı yasanın 20/2-c maddesinde yazılı soruşturma zamanaşımının dolmuş olması karşısında ilgili kişiye İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 20.04.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.(YARGITAY 7. Ceza Dairesi, 20.04.2011, Esas No: 2009/5483, Karar No: 2011/4464)

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ, BÜTÜN ASKERİ MÜKELLEFİYETLERİN VEYA ASKERLİĞE TABİ ŞAHSIN BİZZAT GİRMİŞ OLDUĞU TAAHHÜDÜN BİTMESİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR. (Yrg.7. Ceza Dairesi 23.09.20102008/12127 E., 2010/13932 K.)

 


Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam203
Toplam Ziyaret1403883
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi