sayfa içeriği
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri hukuku ile ilgili konularda bilgi sunumu
    • www.askerihukuk.net
    • Türk Askeri Hukuku ile ilgili hususlarda bilgi sunumu
BÖLÜMLER
HABER BAŞLIKLARI

TÜMAMİRAL RÜTBESİNDE KENDİ İSTEĞİ İLE EMEKLİYE AYRILMA- KADROSUZLUK TAZMİNATI ÖDENMEMESİ İŞLEMİ

TÜMAMİRAL RÜTBESİNDE KENDİ İSTEĞİ İLE EMEKLİYE AYRILMA- KADROSUZLUK TAZMİNATI ÖDENMEMESİ İŞLEMİ

Dava Konusu: TSK bünyesinde tümamiral rütbesiyle görev yapan davacı, kendi isteği ile 23.6.2014 yılında emekliye ayrılmıştır. Rütbesinin karşılığı olan KADROSUZLUK TAZMİNATI kendisine ödenmesi talebi SGK tarafından reddedilmiştir. Bu konuda Ankara İdare Mahkemesi, emekli olduğu tarihte kıdemli albay rütbesini taşımadığı gerekçesiyle 28.6.2016 tarihli kararıyla davayı reddetmiştir. Başvurucunun tümamiral rütbesine ait bekleme süresini doldurmadan kendi isteğiyle emekli olması sebebiyle, 926 SK.nun 49 uncu maddesinin f bendindeki koşulları taşımadığına karar vermiştir. Başvurucu tümamiral rütbe karşılığı dışında alt rütbesi olan tuğamiral bekleme süresini tamamladığını, bu konuda kazanılmış hakkı olduğunu, en azından bunun kadrosuzluk tazminatının verilmesi gerektiğini, benzer yönde Askeri Yüksek İDare Mahkemesi kararı bulunduğunu ileri sürerek red kararını temyiz etmiştir.
Temyiz incelemesinde Danıştay;11. Dairesi 21.6.2016 tarihli kararı onamış, karar düzeltme istemi de 17.1.2018 tarihli kararla reddedilmiştir.
Başvurucu takdirde açık hata sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AnayasaMahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Any.Mah.nin Genel Kurulunun 22.1.2021 tarihli Esas 2018/13422 sayılı Kararında, adil yargılama hakkı ihlaline ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması sebebitle KABUL EDİLEMEZ olduğuna, mülkiyet hakkı ihlali ile ilgili iddianın isekonu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına oybirliği ile kararvermiştir.
Site Haritası
Site Yöneticisi


Avukat Orhan ÇELEN


Korkut Reis Mah. İlkiz Sok.
Fatih Apt. No: 20/14

06430 Sıhhıye-ANKARA
TÜRKİYE           
TEL: 0 542 427 44 72
         0 312 229 97 57

Jandarma subayı iken ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1983 yılında sınıf değiştirerek askeri hakimliğe geçti. Askeri savcı, askeri hakim, adli müşavir yrd., disiplin sb.lığı, şb. md.lüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. (E.) Hakim Alb. Orhan ÇELEN; Şubat 1999’da kendi isteğiyle KKK.lığından emekliye ayrıldı. Halen ANKARA Barona kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret1399681
Saat
Hava Durumu
Sitemize destek verin
Resimli özlü sözler

Üyelik Girişi